Historiens Verden

Velkommen til Historiens Verden, som indeholder den største artikel- og kildedatabase til verdenshistorien. På Historiens Verden vil du, uanset om du er interesseret i emner som Romerriget, Den amerikanske Borgerkrig eller Den kolde Krig, kunne finde et væld af artikler og kilder.

Nyt på Historiens Verden

Farao Hatshepsut
Den tronende Khafre
Biblioteksadgang - Fjernadgang
Kætterkongen Akhenaten
RUNDT I VERDENSHISTORIEN - FARAOERNES ÆGYPTEN
Farao Hatshepsut
ongedømmet var vigtigt for Ægypten og for ægypterne, og dette kan for alvor ses under farao Hatshepsut. For ægypterne skulle en farao være en mand og en kvinde kunne ikke regere som farao.

Drengefaraoen Tutankhamon
På væggene i Akhenatens grav har vi en scene, som viser en ung kvindes død og et barns fødsel. Mange historikere mener, kvinden var Akhenatens anden hustru Kiya. Hun døde under fødsel og barnet som tjenestepigen holder, er det nyfødte barn. Barnet hun fødte var søn af Akhenaten og vi kender ham bedst som Tutankhamon. 

Lærerplan Faraoernes Ægypten
I dette spændende forløb bliver eleverne ført gennem en rejse gennem de fascinerende faraoers verden. I løbet af forløbet vil de gennem arbejdsspørgsmål, diskussioner, projekter og multimedia ressourcer udforske faraoerne som formede Ægyptens historie.

Den tronende Khafre
Gamle Rige blev begyndelsen på pyramidernes tidsalder. Pyramiderne voksede voldstom i størrelse. Kongen var den jordiske manifestation af solguden, og han var Søn af Ra.

Pyramidebyggeren Sneferu
En af de helt store, men ret ukendte faraoer, er Sneferu (ca. 2613-2589 f.v.t.). Han var den første farao i det berømte 4. dynasti, som inkluderede konger som Khufu, Khafre og Menkaure, som byggede de store pyramider i Giza.

Kætterkongen Akhenaten
En af de mest berømte ægyptiske faraoer var en vis Akhenaten. Ligesom Hatshepsut blev han også slettet fra Ægyptens kongelister. Hatshepsut blev slettet, fordi hun var kvinde, men Akhenaten blev slettet fordi han ændrede alt ved Ægypten.

USA i de brølende Tyvere

The American Dream
Et samfund i konflikt
Massemedier og populærkultur
Den økonomiske fremgang
Forbudstidens USA
Præsident Hoover
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Historiske Emner

Første Verdenskrig: Krigsårene
Renæssancen i Italien
Sovjet og Østblokken under Den kolde Krig
Mellem demokrati og diktatur i Asien
Det Tredje Rige: Hitlers Nazityskland
Mellemøsten og Den kolde Krig
Demokratiernes århundrede
Revolutionernes tidsalder
USA i De brølende Tyvere
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Nyeste artikler

Britisk lovgivning i kolonierne
Forfatningen og borgerrettighederne
Djengis Khan og mongolerne
Loading ...
Loading ...
Loading ...
DEN AMERIKANSKE REVOLUTION
Massakren i Boston
Den 1. oktober 1768 ankom en flåde af britiske krigsskibe til Boston. Tre regimenter blev sat i land, og omkring 2.000 tropper besatte Boston.

Teloven og Boston Teselskab
I kølvandet på Bostonmassakren begyndte briterne at finde det mere og mere vanskeligt at administrere de nordamerikanske kolonier.

Thomas Paines Common Sense
Efter slagene ved Lexington, Concord og Bunker Hill publicerede englænderen Thomas Paine, som var ankommet til kolonierne i 1774, pamfletten Common Sense.

Britisk reaktion og Tvangslovene
I slutningen af foråret nåede nyheden om Boston Teselskab, boykotten og Malcolms tjæring og fjering London. Parlamentet i London var rasende, og parlamentet reagerede med en række love.

Den første Kontinentalkongres
Den britiske regerings reaktion på Teselskabet i Boston overbeviste mange kolonister om, at kongen var involveret i en sammensværgelse med sine ministre om at fratage de britiske kolonister deres medfødte frihedsrettigheder. 

Kampene ved Lexington og Concord
De oprørske militser havde i foråret 1775 opmagasineret våben i Lexington. Den 18. april sendte guvernør Thomas Gage sine tropper mod arsenalet, men forinden var de blevet advaret af Paul Revere og William Dawes.

Artikelserier på Historiens Verden

Borgerkrigsårene og slaveriet i USA
Det amerikanske politiske system
Det tyrkiske Osmannerrige
Korstogene: Politik, Teologi og Manifestation
Den amerikanske Revolution
Anden Verdenskrig
Loading ...
Loading ...
Loading ...
USA OG LATINAMERIKA I KOLDKRIGSTIDEN
Magtbalancepolitik under Nixon og Kissinger
Da Nixon blev præsident i 1969, havde han årtiers politisk erfaring med sig i bagagen og var kendt som en rigtig antikommunistisk koldkrigskriger.

Amerikansk indblanding i Guatemala
Selv om katolicismen stod stærkt i Latinamerika, var det ifølge amerikanske diplomater meget sandsynligt, at kommunismen kunne appellere til de fattige eller middelklassen. Kommunistiske partier blev grundlagt i mange latinamerikanske republikker i 1920'erne, men da Den kolde Krig brød ud, blev partiet bandlyst i lande som Brasilien, Chile og Costa Rica.

USA og diktaturet i Argentina
Populismen var et centralt fænomen på den politiske scene i midten af det 20. århundrede. En af de statsledere, som praktiserede populismen var Juan Perón, som tog magten i Argentina i 1943 og viste en særlig interesse for socialpolitik.

Diktaturer i Chile og Nicaragua
I Latinamerika havde det chilenske folk ved et frit og demokratisk valg valgt marxisten Salvador Allende, hvilket Nixons administration havde forsøgt at forhindre. Under Allende oplevede Chile dog alvorlige økonomiske problemer på grund af faldende kobberpriser, og at amerikanerne blokerede for lån.

Cubakrisen og Allendes Chile
Den 14. oktober 1962 fløj et amerikansk spionfly af typen U-2 over Cuba for at undersøge efterretninger om sovjetiske missiler på Cuba. Flyet tog en række fotografier af en sovjetisk R-12, der i NATO-kodesprog var kendt som SS-4 Sandal, missilbase nær San Cristóbal.

Revolution i Cuba og Latinamerikansk vækst
Baseret på forskellige økonomiske indikatorer og faktorer var Cuba i midten af det 20. århundrede blandt Latinamerikas højest udviklede lande. Men i efterkrigstiden blev landet ramt af manglende økonomisk vækst og ikke mindst et korrupt politisk diktatur under Fulgencio Batista, som tidligere havde hjulpet Cuba ind på den demokratiske sti.

Kildegrupper

Englandskrigene
Nye artikler og kilder i marts 2023
Danske kolonier og handel
Slaverispørgsmålet i USA
Den franske Revolution (1789-1792)
Alliancer op til Anden Verdenskrig
KILDER TIL DEN KOLDE KRIGS OPRINDELSE
Churchills Jerntæppetale (6. marts, 1946)
Churchill kaldte selv sin tale for The Sinews of Peace (”Fredens sener” – en bevidst parallel til det al­minde­lige udtryk Sinews of War, der hentyder til de økon­om­isk­e for­ud­sætn­ing­er for at føre krig), men de fleste kender den i dag som Fulton-talen eller Jerntæppetalen.

Årsagen til Den kolde Krig (Schlesinger, 1967)
I dette tekstuddrag giver historiker Arthur Schlesinger sit syn på årsagen til Den kolde Krig. Uddrag af  "Origins of the Cold War" i Foreign Affairs

Om årsagen til Den kolde Krig (Leffler, 1994)
Historikeren Melvyn Leffler har argumenteret for, at japanernes overraskelsesangreb på USA i december 1941 og den dramatiske videreudvikling af teknologien under krigen fik USA til at føle sig sårbart overfor trusler fra fremmede magter.

Den kolde Krigs oprindelse (J. Gaddis, 2006)
En af de førende amerikanske kold krigs-historikere, John L. Gaddis, som skrev i slutningen af Den kolde Krig, var af den opfattelse, at Den kolde Krig var uundgåelig grundet Stalins paranoia.

Stalins Polen-politik (N. Davies, 1979)
I følgende tekstuddrag skriver Norman Davies om Stalins politik vedrørende Polen. Uddraget er fra God's Playground: History of Poland

Den kolde Krigs oprindelse (Williams, 1962)
Historikeren William Appleman Williams har i sin bog The Tragedy of American Diplomacy fra 1962 givet sin forklaring på Den kolde Krigs oprindelse. 

SOVJETUNIONEN OG ØSTBLOKKEN UNDER DEN KOLDE KRIG
Livet i østblokken
Efter de voldsomme uroligheder i Ungarn var den næste store dramatiske hændelse opførelsen af Berlinmuren, som uden varsel blev påbegyndt den 13. august 1961.

Staliniseringen af Østeuropa
De østeuropæiske lande havde før Anden Verdenskrig fattigdom og elendighed til fælles, og efter krigen var distancen til de velhavende vesteuropæiske lande kun blevet større. Den nazistiske besættelse havde været langt mere brutal i de østeuropæiske lande end i Vesteuropa.

Dissidenter i østblokken
Sovjetunionen, der i 1956 med stor brutalitet nedkæmpede den ungarske opstand, var fast besluttet på at opretholde ro og orden i Østblokken. Moskva havde med tydelighed vist, at man ikke ville tolerere ideologiske afvigelser, som kunne true stabiliteten i Warszawapagten, som havde udviklet sig til et konsulterende kommandosystem, der forsøgte at binde Østblokkens militær tættere sammen.

Partisankrigsførelse i Baltikum
Den 16. maj 1945, en uge efter Anden Verdenskrigs officielle afslutning, rykkede sovjetiske NKVD-styrker frem for at nedkæmpe antisovjetiske partisaner i Kalniškės-skoven i Litauen.

Kriser i Polen og Ungarn i 1956
Året 1956 var et afgørende år i Den kolde Krig. I foråret syntes det at se ud som om, at Sovjetunionen ville fortsætte forsoningen med de vestlige stormagter og liberaliseringen, men i efteråret blev sovjetiske ledere konfronteret med dilemmaet om, hvor afslappet et forhold de kunne tillade, at de østeuropæiske stater havde til Sovjetunionen.

Livet i det post-stalinistiske Sovjetunionen
I 1963 begyndte Khrusjtjov at tale om partireformer, som på overfladen virkede ret værdiløse, men reelt set var de af stor betydning. Han ønskede at dele partiet ind i numerisk ligeværdige agrare - og industrielle sektorer.

Temaer i antikken og middelalderen

Det senantikken romerske Rige
Romanisering i den romerske verden
Europas Middelalder: Europas fødsel
Romerrigets historie
Kirken og den kristne tro i senantikken
Det byzantinske Rige: Storhed og Fald

Romerrigets tidlige historie

Rom i det østlige Middelhav
Republikken i krise
Roms grundlæggelse og kongerne
Rom i det vestlige Middelhav
Den tidlige Republik
Erobringen af Italien
Loading ...
Loading ...
Loading ...
KILDER TIL TIDLIG KONGETID OG DEN ROMERSKE REPUBLIK
Borgerkrigen mellem Cæsar og Pompeius
Mønter og andre kilder, bl.a. Cæsars egne ord, om konflikten med Pompeius.

Roms konger (753-509 f.v.t.)
Kildetekster,, mønter og nyere malerier om Roms kongetid.

Republikkens oprindelse (509-500 f.v.t)
Hvordan skildrer renæssancens, barokkens og klassicismens kunstnere Lucretia.

Republikkens konsolidering (500-440 f.v.t)
Kilder om fx Cincinnatus, der forlod sin plov for at blive diktator i Rom.

Anden puniske Krig (218-201 f.v.t.)
Kildemateriale til Hannibals togt gennem Italien under 2. puniske Krig og om årsagerne til krigen.

Roms grundlæggelse (753 f.v.t.)
Tra­di­ti­o­nelt tilskrives grund­lægg­els­en af Rom tvillingerne Romulus og Remus, der er den ældste af de romerske grund­lægg­elseslegender.

Iliaden

Achilleus hævner Patroklos
Gudernes rolle i Iliaden
Det homeriske spørgsmål
Den ubøjelige Achilleus og krigen
Kleos og udødelighed i Iliaden
Den vrede Achilleus
Loading ...
Loading ...
Loading ...
KILDER TIL ÆGYPTEN I GAMLE RIGE
Penmeru statuegruppe (5. dynasti)
På denne usædvanlige statuegruppe ser man tre voksne og to børn, der står i en rektangulær ramme, der minder om en dør. Penmeru indtager den centrale position, mens hans hustru, Meretites, står ved hans side med hendes arm om hans skulder.

Khas falske dør (6. dynasti)
Denne falske dør, der repræsenterer en dobbeltdør, hvorigennem den afdøde kunne passere gennem graven og efterlivet, blev lavet til en højtstående adelsmand ved navn Kha.

Mehu der fisker (5. dynasti)
En reliefscene, hvor man ser dommeren Mehu fiske. Han har stået på en papyrusbåd, mens han er i færd med at spidde en fisk. Sådanne scener var almindelige i Gamle Riges gravkamre.

Imas stele (1. Mellemtid)
Dekorationen af denne stele er udelukkende udført i maling og der er ingen inskriptioner eller indgraveringer. Det er interessant at sammenligne denne med steler og lignende fra Gamle Rige.

Penmerus triade (5. dynasti)
Denne statue-triade består at tre næsten identiske repræsentationer af Penmeru. Alle tre figurer er klædt i den samme kilt og kan kun skelnes fra de parykker, som de bærer.

Relief af Meretites III (4. dynasti)
En af de fineste mastaba-grave øst for kong Khufus store pyramide ved Giza tilhørte et par ved navn Akhethotep og Meretites, som er kendt som Meretites III

Nærorientens og Ægyptens oldtid

Religion i oldtidens Ægypten
Ægyptens oldtidshistorie
Amarnatiden i oldtidens Ægypten
Perserriget: En kortfattet politisk historie
Den hebræiske bibel
Heltekongen Gilgamesh
Loading ...
Loading ...
Loading ...
KILDER TIL OLDTIDENS ÆGYPTEN
Solkongen Amenhotep III
Ægypten nåede sin storhedstid under Amenhotep 3. i det 14. århundrede f.v.t

Tidlig dynastisk Tid
Kong Dens årsetikette er en genstand, som formentlig stammer fra Kong Dens mastabagrav (1. dynasti). Ifølge inskriptionen var etiketten oprindeligt en del af kongens sandal.

Amarnatiden
Portrætter og afbildninger af Akhenaten og Nefertiti

Pyramidernes tidsalder
En lang række kilder til Det gamle Rige. Læs eksempelvis den berømte Papyrus Westcar, som indeholder fortællingen om kong Khufu og magikerne.

Mellemste Rige II (12. dynasti)
Kilder til det mægtige 12. dynasti i Ægyptens Mellemste Rige, som for eksempel den berømte fortælling om Sinuhe.

Internationale relationer i Amarnatiden
Læs mere om de diplomatiske relationer i senbronzealderens Nærorient

Litteraturens Verden

Poesi og surrealisme
Modernistisk feministisk litteratur
Litteratur i efterkrigstiden
Romanen som kunst og socialkritik
Naturalismen i slutningen af det 19. århundrede
Europæisk postmodernisme

Romaner fra Litteraturens Verden

Griberen i Rugen af J.D. Salinger
Don Quijote af Miguel Cervantes
Robinson Crusoe af Daniel Defoe
Stormfulde Højder af Emily Bronte
Frankenstein af Mary Shelley
Eugen Onegin af A. Pusjkin
Slagtehal Fem af Kurt Vonnegut
Ulysses af James Joyce
Harun og eventyrhavet af Rushdie
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Science Fiction - The Empire Strikes Back

Robotten i Science Fiction
Den tidlige science fiction litteratur
Pulp magasinernes Guldalder
Science fiction og historie
Science fictions romanens guldalder
Rumskibet i Science Fiction
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Kunstens Verden

Andy Warhol - Pop Art
Turner's Modern World
Vasilij Kandinskij
Tidlig italiensk renæssancekunst
KUNSTENS VERDEN - TURNER'S MODERN WORLD
Spithead Two Captured Danish Ships (Turner 1807-09)
Turner udstillede dette maleri første gang i 1808 med titlen Two Captured Danish Ships Entering Portsmouth Harbor. Hensigten var en stor patriotisk fejring, men det gav bagslag, da Danmark officielt var politisk neutralt og den britiske handling blev set som en provokation.

A Country Blacksmith (Turner 1807)
Dette maleri er en tydelig reference til de hårde vilkår under Napoleonskrigene. En smed diskuterer med en kunde over prisen på sine ydelser.

Staffa Fingal's Cave (Turner 1831)
Et lille skib syntes sårbar i det brutale hav med mørke skyer og de farlige klipper udfor den skotske ø, Staffa. 

A disaster at Sea (Turner 1835)
Maleriet refererer muligvis til tabet af skibet Amphitrite i september 1833. Skibet sejlede fra Woolwich, London, med kurs mod Australien. Om bord var 107 kvinder (straffefanger) og 12 børn.

Venice Quay: Ducal Palace (Turner 1844)
Turner laver et meget sløret maleri af Venedig. Det er dog muligt at se Doge paladset og San Marco samt tårnet og den hvide kuppel på San Zaccaria (til højre). 

Sheerness as seen from the Nore (Turner 1808)
Et af Turners mange maritime malerier. På den højre side ses fiskeren i sin lille båd observere den store båd. Kystbyen Sheerness kan ses til højre i det fjerne.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙